вторник, 1 март 2011 г.

ръцете, които разказват

Първо ще опалят печката
Огънят силно да скочи
И да избута капаците
После сами ще изтрият в престилката
Всичката прах върху им полепнала
И едвам ще домъкнат чувена
Пълен с вода върху огъня
А докато водата заплаче
Някак ще спрат пред дръвника
Пътьом, така между другото
Там, зад прозореца, в сянката
Кратък ще бъде викът на кокошката
Баба и внуче, и приказки в зимните вечери

Няма коментари:

Публикуване на коментар