петък, 24 април 2015 г.

На брега когато сутрин

Едно момиче
С тяло, жилаво като коприва
На слънцето изпращаше поклони
Морето тихо промърмори:
Не ми омръзва тази гледка
От толкова години вече
И после се протегна мързеливо
Момичето да стигне