четвъртък, 27 декември 2012 г.

След Коледа

Отпуснат на дивана
с притворени очи
почти не слушам как
жена ми и сина ми си говорят
за гълъбите, дето имат всичко
(небе и зрънце, да - небе и зрънце)
На пръсти прекосявам коридора
за да погледна дъщеря ми
как в съня си като гълъб се превърта
и пак се връщам
към разговора на дивана
до елхата
Не смея да помръдна
да не би да разпилея
по нощното небе като звездици
зрънцата - думи
на детето