четвъртък, 17 юли 2014 г.

Дигитално

В общинския туристически информационен център видях това. Локална трактовка на дигиталната ера или съдбата на усвоени по проект пари? Все едно да забиваш гвоздеи с мобилен телефон.

петък, 11 юли 2014 г.

Когато днес когато вчера

Музикантите
от старата ни улица
говореха тихо за тяхната Варна
със същата тъга,
с която ние сега
си спомняме нашата.
И обичта, и гневът
бяха същите
съвсем като слънцето обедно
над прашните улици
лятото